icon-mill icon-camera icon-add icon-circle icon-arrow icon-badge icon-bus icon-cancel icon-cat-1 icon-cat-2 icon-cat-3 icon-cat-4 icon-cat-5 icon-cat-6 icon-cat-7 icon-cat-8 icon-cat-9 icon-cat-10 icon-cat-home icon-chat icon-check icon-longarrow icon-marker icon-phone icon-phone-o icon-search icon-smiley icon-star icon-star-half icon-worker icon-write social-facebook social-googleplus social-linkedin social-twitter
Logo feedbackcompany 9.4 / 10

Privacy


Privacyverklaring.

1. Wat voor informatie verzamelen wij?

Als u een aanvraag of melding wilt doorgeven, dan kunnen wij u om informatie vragen zoals uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en informatie over de aard van de melding. Er kunnen optionele enquêtes op onze sites staan waarin uw mening wordt gevraagd over verschillende producten en diensten. Als u content van onze sites downloadt, controleren wij automatisch uw hardwaregegevens. Als u gemeenschapsinstrumenten gebruikt, kunnen wij de content en communicaties die u stuurt en ontvangt, bewaren en wij behouden ons het recht voor om uw communicaties te controleren. Wij kunnen ook uw activiteiten en persoonlijke voorkeuren vastleggen als u onze sites bezoekt (zie "Cookies" hieronder).
U dient altijd toestemming te vragen voordat u ons de persoonlijke informatie van een ander geeft. Zorg ervoor dat alle door u opgegeven persoonlijke gegevens juist en actueel zijn, en dat veranderingen daarin aan ons worden doorgegeven.

2. Wat doen wij met de door ons verzamelde informatie?

We gebruiken de door ons verzamelde informatie op verschillende manieren:
a) om onze websites te exploiteren en de informatie en diensten te leveren die door u worden gevraagd, met inbegrip van downloads, chatrooms, bulletinboards, promotieacties en prijsvragen
b) om uw vragen aan de klantenservice te beantwoorden
c) voor interne analyse en onderzoek om onze websites en andere producten en diensten te verbeteren
d) om u nieuwsbrieven en marketinginformatie te sturen over producten en services, aanbiedingen en producten en services van geselecteerde partnerbedrijven maar uitsluitend voorzover dit rechtens is toegestaan of door u is verzocht (zie "Hoe afmelden" hieronder)
e) om administratieve e-mails te sturen (bijv. als u uw wachtwoord heeft vergeten)
f) om fraude en misbruik van onze sites of services te voorkomen en op te sporen

3. Glaspunt verkoopt uw gegevens niet

Glaspunt zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw aanvraag. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

4. Wie verder toegang heeft tot uw informatie?

De bij ons aangesloten maatschappijen, plaatselijke distributeurs en andere organisaties die voor ons werken, kunnen toegang krijgen tot uw informatie om die informatie voor ons te beheren en om u te voorzien van informatie en services die door u zijn aangevraagd. In buitengewone omstandigheden kunnen wij uw persoonlijke informatie bekendmaken indien dit rechtens is vereist of om ons of anderen te beschermen of te verdedigen tegen illegale of schadelijke activiteiten. Als ons bedrijf wordt verkocht of gereorganiseerd, kan uw informatie als onderdeel van het bedrijf overgedragen worden.

5. Cookies

Sommige van onze websites hebben cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website naar uw computer stuurt om uw online activiteiten vast te leggen. Cookies kunnen op onze websites worden gebruikt om te helpen bij het personaliseren van uw bezoeken aan onze sites, bij het verbeteren van de wijze waarop u bepaalde aspecten van onze sites gebruikt en om uw online activiteiten vast te leggen. U kunt cookies uitschakelen door uw browser-instellingen te veranderen, maar als u dat doet, is het mogelijk dat sommige functies op onze sites niet goed werken. Cookies van derden: op de websites van Glaspunt staan hyperlinks naar andere websites. Glaspunt is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waar Glaspunt naar verwijst. Ook is Glaspunt niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door partijen die op haar websites adverteren.

6. Google Analytics

De websites van Glaspunt maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van onze websites kunt benutten. Door gebruik te maken van onze websites geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

7. Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van Google Remarketing, een webadvertentiedienst van Google Inc. ('Google'). Google en externe aanbieders plaatsen advertenties op websites op internet en maken gebruik van Cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan onze website. Google zal, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, uw IP-adres niet uitwisselen met andere data waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies door Google uitschakelen door uw browser- software te deactiveren. Open daarvoor de site www.google.com/settings/ads en klik op de 'opt-out'-knop. U kunt het gebruik van cookies door derden deactiveren, door de pagina van het Network Advertising Initiative op www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp te openen. Meer informatie over de voorwaarden van Google vindt u op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

8. Beveiliging

Wij nemen uit commercieel oogpunt redelijke maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Daaronder ressorteert het instellen van processen en procedures om de bevoegde toegang tot of bekendmaking van uw informatie te minimaliseren. Wij garanderen echter niet dat wij alle risico's van misbruik van uw persoonlijke informatie door indringers kunnen elimineren. U dient eventuele wachtwoorden voor uw accounts veilig te houden en ze aan niemand bekend te maken. U moet onmiddellijk contact met ons opnemen als u merkt dat uw wacrdt gebruikt of andere beveiliging wordt geschonden. Bulletinboards, chatrooms en andere gemeenschappelijke gebieden op onze sites zijn toegankelijk voor het algemene publiek. U moet geen informatie in deze gebieden bekendmaken waaruit u of iemand anders kan worden geïdentificeerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de bescherming of beveiliging van informatie die u in deze gebieden bekendmaakt.

9. Hoe afmelden

Als u niet langer ons marketingmateriaal wenst te ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

10. Contact met ons opnemen

Op grond van de wet heeft u het recht om te weten welke persoonlijke informatie een organisatie over u bezit en hoe die informatie wordt verwerkt. Als u wilt weten welke informatie wij momenteel over u hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier onder vermelding van het adres van de website waar u bent geregistreerd. U moet erop letten dat wij u kunnen verzoeken een legitimatiebewijs over te leggen en wij brengen u daarvoor een kleine vergoeding in rekening.

 

T heeft 42 minuten geleden een glaszetter geboekt.

Maak ook een vrijblijvende boeking

Ontvang nu een gratis glascleaner!

x