icon-mill icon-camera icon-add icon-circle icon-arrow icon-badge icon-bus icon-cancel icon-cat-1 icon-cat-2 icon-cat-3 icon-cat-4 icon-cat-5 icon-cat-6 icon-cat-7 icon-cat-8 icon-cat-9 icon-cat-10 icon-cat-home icon-chat icon-check icon-longarrow icon-marker icon-phone icon-phone-o icon-search icon-smiley icon-star icon-star-half icon-worker icon-write social-facebook social-googleplus social-linkedin social-twitter
Logo feedbackcompany 9.2 / 10

Energielabel zorgt voor stijging aanvragen dubbelglas


Energielabel

Woningeigenaren die nog geen definitief energielabel hebben, krijgen in januari of februari van de overheid een voorlopig energielabel toegestuurd. Dit energielabel is gebaseerd op onder andere het woningtype, het bouwjaar en het oppervlakte van de woning. Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig een woning is en varieert van A++ (groen) tot G (rood).

Het voorlopige energielabel is een schatting en kan dus afwijken van het definitieve energielabel. Een definitief energielabel kunt u online aanvragen, hiervoor betaalt u enkele tientjes. Voor het verkopen of verhuren van uw woning is een definitief energielabel verplicht.

Peiling onder 100 woningeigenaren

Glaspunt hield een peiling onder honderd woningeigenaren. Een vijfde van de ondervraagden gaf aan dat zij geschrokken zijn van het energielabel en maatregelen gaan nemen om hun woning energiezuiniger te maken. De belangrijkste redenen hiervan bleken energiebesparing en de waardestijging van de woning. Hiernaast waren comfort en duurzaamheid veelgenoemde redenen.

Stijging verkoop dubbel glas 15%

Glaspunt heeft in januari 15 procent meer dubbel glas verkocht dan in december. Ook dit kan verklaard worden doordat woningeigenaren het energielabel hebben ontvangen. Mensen met een rood energielabel krijgen vaak het advies om in slaapkamers en leefruimten waar nu nog enkelglas of standaard dubbelglas zit, HR++ dubbelglas toe te passen. Dit is glas met een hoog rendement dat wordt gemaakt door een of twee glasplaten te voorzien van een metaalcoating en de spouw te vullen met edelgas. Door enkelglas te vervangen door HR++ dubbelglas kan bij een gemiddelde woning ongeveer 460 euro per jaar worden bespaard.

Energielabel verplicht bij verkoop of verhuur

Bij de verkoop of verhuur van de woning is het voor de eigenaar sinds 2008 verplicht om een definitief energielabel te overhandigen. Deze wet werd niet altijd goed nageleefd. Om deze reden kunnen woningeigenaren vanaf dit jaar een boete van maximaal 405 euro krijgen, wanneer zij geen definitief energielabel overhandigen bij verkoop of verhuur van hun woning. Uit de peiling van Glaspunt bleek dit voor woningeigenaren een extra motivatie om maatregelen te nemen. Een woning met een groen energielabel is voor kopers of huurders aantrekkelijker en daarnaast zorgt dit ook voor een waardestijging van de woning.

Nog niet alle woningeigenaren hebben het voorlopige energielabel ontvangen. Inwoners van Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel en Flevoland krijgen het energielabel uiterlijk morgen thuisgestuurd.

Reacties

Stichting EnergyClaim
5 jaar geleden
Oorspronkelijk zou een energielabel voor woningen in 2004 geïntroduceerd worden. Nederland was daar in 2003 al klaar voor. Vanaf 4-1-2006 zou een energieprestatiecertificaat op grond van EU-regelgeving verplicht zijn bij verkoop en verhuur. Met de 11 jaar uitstel van de introductie van het energielabel heeft de overheid het energiebesparingstempo enorm afgeremd. De gevolgen zijn bekend.