icon-mill icon-camera icon-add icon-circle icon-arrow icon-badge icon-bus icon-cancel icon-cat-1 icon-cat-2 icon-cat-3 icon-cat-4 icon-cat-5 icon-cat-6 icon-cat-7 icon-cat-8 icon-cat-9 icon-cat-10 icon-cat-11 icon-cat-home icon-chat icon-check icon-longarrow icon-marker icon-phone icon-phone-o icon-search icon-smiley icon-star icon-star-half icon-worker icon-write social-facebook social-googleplus social-linkedin social-twitter

Het Centrum voor Beveiliging en Veiligheid verklaart dat wij zijn beoordeeld tegen eisen en voorwaarden zoals geformuleerd in het CCV-certificatieschema Woningbeveiliging PKVW, versie 2011, met betrekking tot:

  • Het ultvoeren van PKVW-beveiligingsmaatregelen (hoofdstuk 2) en de kwaliteitsborging hiervan (hoofdstuk 3,3);
  • Het verkrijgen en in stand houden van de erkenning (hoofdstuk 3)

Het Centrum voor Beveiliging en Veiligheid verklaart op basis van bovengenoemde bevindingen te hebben vastgesteld dat het rechtvaardige vertrouwen aanwezig is dat blijvend voldaan zal worden aan de eisen zodat Glaspunt BV / Neerlands Glas BV het gebruik van het beeldmerk "PKVW erkend bedrijf" en het certificatiemerk in licentie gegeven is, heeft voldaan aan de eisen voor erkenning als Politiekeurmerk Veilig Wonen bedrijf en een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan met CB&V te Wageningen.

Felicitaties aan alle betrokken medewerkers.