icon-mill icon-camera icon-add icon-circle icon-arrow icon-badge icon-bus icon-cancel icon-cat-1 icon-cat-2 icon-cat-3 icon-cat-4 icon-cat-5 icon-cat-6 icon-cat-7 icon-cat-8 icon-cat-9 icon-cat-10 icon-cat-11 icon-cat-home icon-chat icon-check icon-longarrow icon-marker icon-phone icon-phone-o icon-search icon-smiley icon-star icon-star-half icon-worker icon-write social-facebook social-googleplus social-linkedin social-twitter

De R-waarde geeft de warmteweerstand in (m2.K)/W van een materiaal weer (hier : glas), afhankelijk van de dikte. De Rc-waarde geeft de warmteweerstand in (m2.K)/W van een constructie weer (hier : glas - luchtspouw - glas) en is de som van de weerstanden van de gebruikte materialen. De Rt of Ri-waarde geeft de warmteweerstand in (m2.K)/W van de totale constructie weer (hier: lucht - glaspakket -Iucht) en is de som van de Rc-waarde en de overgangsweerstanden van luchtstromen langs de constructie. De waarde van de overgangsweerstanden is 0,17 (m2.K)/W.

-->